Visie

Bij ’t Wondertje vinden wij het belangrijk om de basis mee te geven voor de verdere ontwikkeling van uw kind. Zo wordt uw kind begeleid op hun eigen unieke manier bij de motorische ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, creatieve ontwikkeling constructieve ontwikkeling.

Daarbij heb ik mij verdiept in de pedagogische visies van Emmi Pickler, Regio Emilia en Gordon. Daar waar ik mijn inspiratie uithaal om de kinderen die bij ’t Wondertje zijn te mogen begeleiden bij hun ontwikkeling.

Zoals bij Emmi Pickler delen wij de visie dat een kind in zoveel mogelijk rust, ruimte, regelmaat en vrijheid kan ontwikkelen. Waarbij ’t Wondertje ook werkt met natuurlijke en basale materialen. Vandaar ook de voorkeur voor hout speelgoed. Of bijvoorbeeld een fles gemaakt van droge macaroni.

De inspiratie op creatief gebied haal ik uit Regio Emilia. Het proces van ontdekken vind ik veel belangrijker dan het product. Dit omdat het proces van ontdekken zeer leerzaam is voor het kind. Door onder andere zelf doen, fantasie gebruiken komt de ontwikkeling ten goede.
Vandaar dat de voorbewerkte knutselwerken heel minimaal aanwezig zijn.

Werkwijze

Om een houvast te geven aan de dag, heeft ’t Wondertje een dagritme waarin in grote lijnen elke opvang dag hetzelfde is. Zo zijn er vaste momenten voor het eten van fruit, lunch en de middagsnack. Ook zijn er vaste liedjes die van te voren gezongen worden.
Tussen de eetmomenten door komen er verschillende activiteiten aan bod. Zo gaan we elke dag lekker naar buiten. We ervaren dat het weer elke dag en ieder seizoen weer anders is. Ontdekken we op creatief gebied en spelen we alleen of met elkaar. Ook doen wij aan voorlezen.
Baby’s hebben hun eigen dagritme waar zoveel mogelijk rekening mee gehouden wordt. Vanaf 1 jaar zal het kind langzaamaan mee gaan draaien met ons ritme.

Er wordt vanuit de ik-vorm gepraat tegen de kinderen en benoemt wat er gaat gebeuren. Waarom we de jassen en schoenen aan gaan trekken bijvoorbeeld. Of stap voor stap wordt er verteld wat er gaat gebeuren met bijvoorbeeld het verschonen. Er wordt tijd genomen om een vertrouwensband te ontwikkelen.

Naast de overdracht bij het brengen en halen, is er ook een overdrachtsschrift dat wordt geschreven zodat u ook een beetje de dag van uw kind kunt beleven. Ook mag u daar zelf inschrijven.
Tijdens de momenten kan het zijn indien daar toestemming voor wordt gegeven, dat uw via de whats app een foto krijgt van uw kind. Mocht u zelf de behoefte hebben om even te weten hoe het met jullie wonder is dan mag er altijd een berichtje gestuurd worden.

Elk jaar wordt uw kind geobserveerd om te kijken hoe het gaat met de ontwikkeling van uw kind deze zal nadat de observatie afgerond is met uw besproken worden.